6.png

ALTIBYGG AS ble stiftet i 1992 av Trond Nygård Nilsen og Per Christian Mikalsen. Trond N.N. driver firmaet i dag. Siden starten har ALTIBYGG hatt høyt fokus på kvalitet. Bedriften har vokst og gjennomført mange ulike spennende, store og små prosjekter, med en felles visjon: "En til alt - bygger med stolthet."

ALTIBYGG er et ledende entreprenørselskap innen bygg og anlegg i Hålogaland, med hele landsdelen som nedslagsfelt. ALTIBYGG AS har også hatt oppdrag blant annet på Svalbard, på grensen til Russland og ved Sarajevo Airport.

ALTIBYGG leverer til det private og offentlige markedet, med rehabiliterings-oppdrag som den største delen av driften. De siste årene har vi utført arbeid som spenner fra nybygg av to-mannsbolig til rehabilitering av større næringsbygg. I tillegg til dette er vi våtroms-sertifisert, godkjent for asbestsanering og karbon-forsterking. ALTIBYGG er medlem av NESO, og ved å ha lærlinger og praktikanter i firmaet, bidrar vi til å lære opp neste generasjons fagfolk.

 Våre kvalifiserte og motiverte medarbeidere har som hovedmål å skape produkter av høy kvalitet, som gir fornøyde kunder.

ALTIBYGG AS er en godkjent miljøfyrtårnbedrift.

Miljøfyrtårn er et kvalitetsbevis som bekrefter at bedriften har vært igjennom en prosess som dokumenterer kvalitet i alle ledd.AiB ble Miljøfyrtårnbedrift i 2011, og hvert tredje år gjennomgås hele bedriften før den re-sertifiseres for å sikre at standarden opprettholdes. I 2014 besto vi kriteriene på ny, og i 2017 startet vår tredje periode som miljøfyrtårnbedrift.

 

Som miljøfyrtårn går vi i bresjen for å bygge sunnere og mer miljøvennlige hus og bygg. Vi skal vise samfunnsansvar, og tenke miljø i våre daglige handlinger. I alle ledd - fra innkjøp av produkter til produksjon og videresalg av varer fremmer vi helse, miljø og sikkerhet i vårt lokalmiljø, gjennom et synlig og dokumenterbart miljøarbeid.

 
Screen Shot 2018-10-19 at 16.22.42.png
 

Vi jobber systematisk med miljøfremmende tiltak i hverdagen, både i produksjon og gjennom tiltak for å oppnå et godt arbeidsmiljø, samt gjennom påvirkning av våre leverandører og kunder.

 

Å være miljøfyrtårn er lønnsomt for oss i form av helsegevinst for den enkelte ansatte og reduserte fraktkostnader. Vi handler så mye som mulig av produkter lokalt for å unngå en unødvendig lang og forurensende fraktprosess. Ved å velge kortreiste varer unngår vi fordyrende mellomledd.

 

Vi har valgt el-biler som bykjøringsbiler. Vi vil også satse på el-biler ute i distriktene når det kommer på plass ladestasjoner som gjør det mulig.

 

For å skape minst mulig emballasje og papir i vår hverdag, jobber vi aktivt med digitalisering av bestilling og timeregistrering. Vi bruker blant annet elektroniske skjema for varetelling, vernerunder på byggeplasser og utstyrskontroll.

 

ALTIBYGG er et miljøfyrtårn i landsdelen, og det er vi stolte av! 

 

 

visittkort2.png