6.png

 ALTIBYGG AS ble stiftet i 1992 av Trond Nygård Nilsen og Per Christian Mikalsen. Trond Nilsen eier og driver firmaet i dag, med fokus på kvalitet. 

Siden starten har ALTIBYGG vokst og gjennomført ulike spennende, store og små, med en felles visjon: "En til alt - bygger med stolthet."

ALTIBYGG AS er et ledende entreprenørselskap innen bygg og anlegg i Hålogaland, med hele landsdelen som nedslagsfelt. ALTIBYGG AS har blant annet hatt oppdrag på Svalbard, på grensen til Russland og ved Sarajevo Airport. ALTIBYGG AS leverer til det private og offentlige markedet, med rehabiliterings-oppdrag som den største delen av driften. Våre kvalifiserte og motiverte medarbeidere har som hovedmål å skape produkter som gir fornøyde kunder. 

ALTIBYGG AS er en godkjent miljøfyrtårnbedrift.

Miljøfyrtårn er et kvalitetsbevis som bekrefter at bedriften har vært igjennom en prosess som dokumenterer kvalitet i alle ledd.

AiB ble Miljøfyrtårnbedrift i 2011, og hvert tredje år gjennomgås hele bedriften og  re-sertifiseres for å sikre at standarden opprettholdes. I 2014 besto vi kriteriene på ny, og i 2017 startet vår tredje periode som miljøfyrtårnbedrift.

 

Som miljøfyrtårn går vi i bresjen for å bygge sunnere og mer miljøvennlige hus og bygg. Vi skal vise samfunnsansvar, og tenke miljø i våre daglige handlinger. I alle ledd -  fra innkjøp av produkter til produksjon og videresalg av varer fremmer vi helse, miljø og sikkerhet i vårt lokalmiljø, gjennom et synlig og dokumenterbart miljøarbeid.

 
Screen Shot 2018-10-19 at 16.22.42.png
 

Vi jobber systematisk med miljøfremmende tiltak i hverdagen, både i produksjon og gjennom tiltak for å oppnå et godt arbeidsmiljø, samt gjennom påvirkning av våre leverandører og kunder. Vi handler så mye som mulig av produkter lokalt, for å unngå en unødvendig lang og forurensende fraktprosess.

Å være miljøfyrtårn lønner seg for oss, ved anbudskontrakter, i form av helsegevinst for den enkelte ansatte, og i lønnsomhet ved å velge kortreiste varer og på den måten unngå fordyrende mellomledd.

 

Vi har valgt el-biler som bykjøringsbiler, og når det kommer på plass ladestasjoner som gjør det mulig å benytte el-biler ute i distriktene vil vi satse på det.

 

For å skape minst mulig emballasje og papir i vår hverdag jobber vi aktivt med digitalisering av bestilling og timeregistrering samt elektroniske skjema for varetelling, vernerunder på byggeplasser, for gjennomføringer av utstyrskontroller osv. 

ALTIBYGG er et miljøfyrtårn i landsdelen, og det er vi stolte av :-)

visittkort2.png